Samhall

Under en dag tränade vi personalen på lönecenter i att identifiera sina kunder, utveckla kundkommunikationen och träna sitt bemötande. Det var högt i tak, många skratt och en hel del bra diskussioner!

Det sägs att alla kan bli bättre, men jag vet inte om det stämmer. Superbra.

Läs mer »

Företagsuniversitetet

Stockholm

Jespers föreläsning heter ”Bra service på riktigt” där han på ett inspirerande sätt berättar om hur vardagliga situationer från verkliga livet kan påverka väldigt mycket i hur vi ser på företag och organisationer. Föreläsningen fick mycket höga betyg.

Föreläsare om "Bra service på riktigt" på Stora servicedagen, Fotografiska museet Stockholm. Föreläsningen fick mycket höga betyg.

Läs mer »

Kumla kommun

Kommunikationsutbildning för servicecenter. Vi utbildade vintern 2012 den blivande personalstyrkan i det kommande servicecentret i Kumla kommun. Utbildningen var på en heldag och innehöll bl.a: kommunikationsutbildning , Attityd och engagemang i samtalen, Förstå kunden och Hantera missnöjda kunder och klagomål.

Många aktiviteter engagerade deltagarna. Ett bra upplägg. Roligt och kreativt. Kursens helhetspoäng blev 5,71 av 6.

Läs mer »

Trygghetsrådet

Vi har genomför 2012 och 2013 ett antal utbildningar förr TRR i Östergötland. Inom ämnet, säljteknik, presentationsteknik, kroppsspråk, mingelteknik och individuell säljcoachning. Deltagarna har varit personer anslutna till TRR, både tjänstemän och blivande företagare, entreprenörer.

Rolig utbildning där vi själva fick vara aktiva och delta. Jag lärde mig otroligt mycket nytt om hur jag bättre kommunicerar med andra.

Läs mer »

Affärs/plushögskolan

Tekniska säljare, Linköping

Vi ansvarar för avsnittet försäljning under höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Kursen är Teknisk säljare och en klass om 28 elever med 26 år som medelålder.
Vi lär ut grundkunskaperna i försäljning, kommunikationsteknik och varumärke.
Utbildningen är praktiskt lagd snarare än teoretisk där vi varvar workshops med diskussioner och rollspel.
Målet är att göra eleverna yrkesförberedda.

Det som var riktigt bra var Jesper Low. En duktig pedagog som kan svara på frågor och visar upp goda förmågor inom sälj.

Läs mer »

Vionord Omsorg och Service AB

Nyköping och Skövde

Communicavi fick förtroendet från Vionord att stärka företagets samtliga anställda i den externa kommunikationen med kunderna, varumärkes- och företagskulturen, det interna kundbemötandet och teamkänslan i gruppen.

Det var en mycket rolig utbildning. Jag har fått ett nytt tänk vad gäller kommunikation när jag träffar mina kunder och kollegor.

Läs mer »

Upplands-Bro Kommun

Kundcenter

Communicavi hade föredrag om kundbemötande för ca 200 anställda i kommunen under januari 2012.
I mars utbildades det nystartade kundcentrat i kommunikation, kundbemötande och service. En utbildning med inriktning på teambuilding och att tillsammans ta fram arbetssätt för det kommande arbetet.

Mycket bra. Rolig och lättlyssnat. Proffsigt. En toppendag. Betyg 10 av 5 möjliga :)

Läs mer »

Norrköping City

Samtliga företag i City

Norrköping city använder under våren 2012 Communicavi till hjälp för att erbjuda personalen i city utbildning i service, kundbemötande och kommunikation.

Alla övningar var jättebra. Detta var kunskap jag redan hade någonstans, men som jag faktiskt inte tänker på eller GÖR. Inspirerande!

Läs mer »

Handelsbanken

Communicavi genomförde en utbildningsdag i ”Att hantera klagomål, invändningar och besvärliga situationer” i ett samarbete med Rundgrens utbildning. Deltagare var bl.a. medarbetare från Handelsbanken.

Denna utbildning var både nyttig och rolig. Ett mycket viktigt ämne.

Läs mer »

Bixia

Communicavi genomförde en utbildningsdag i ”Att hantera klagomål, invändningar och besvärliga situationer” i ett samarbete med Rundgrens utbildning. Deltagare var bl.a. medarbetare från energiföretaget Bixia.

Fick direkta tips och verktyg att ta med till den egna verksamheten

Läs mer »

Juristpartner

Communicavi genomförde seminarie i kundbemötande och kommunikation för de anställda på Juristpartner i Sverige i december 2011. Målet var att väcka tankar och inspiration i ämnet kundbemötande och kommunikation.

"Våra tankar väcktes verkligen och vi kunde inte sluta diskutera kundkommunikation även efter att föreläsaren gått"

Läs mer »

L&T

Communicavi fick i uppdrag att inspirera försäljningsavdelningen på L&T i deras vision att bli starkare på den svenska marknaden inom städ och servicetjänster till både företag och privatpersoner.

"Att vi får inspiration i detta när vi ska gå ut och möta våra kunder är jätteviktigt. Tack Jesper."

Läs mer »

Lundbergs

Norrköping City

Lundbergs förvaltar fastigheter i Norrköping city anlitar under 2012 Communicavi till hjälp för att ge personalen i Norrköping City utbildning i service, kundbemötande och kommunikation. Där den röda tråden är det gemensamma varumärket City – att leva i det tillsammans.

Att ge kunden ett WOW-bemötande.

Efter denna kurs kommer jag jobba mer med att ställa bättre frågor till kunden och alltid sträva efter att ge en bättre service!

Läs mer »

PEMA Arbetskraft

Bemanningsföretag & konsult

Communicavi föreläste för anställda på PEMA arbetskraft, under personaldagen 2011. Ämnet var ambassadörskap och varumärke.

Arbetet skedde i workshop miljö med frågeställningar och diskussioner i hela gruppen.

"Utbildningen blev mycket uppskattad hos personalen och ämnet är viktigt att lägga tid på. Vi skulle behöva lägga mer tid på detta."

Läs mer »
Norrköping Science park

Norrköping Science Park (NOSP)

NOSP

Norrköping Science park (NOSP) anordnar utbildningar för näringslivet i Norrköping där man erbjuder nystartade företag och blivande entreprenörer att utbilda sig för att lyckas i näringslivet.

Communicavi fick uppdraget att genomföra utbildning i entreprenörskap och sälj för blivande företagare NOSP:s program Start-Up. Utbildningen varade under olika steg, del på våren 2011 och för nästa grupp under hösten/vintern 2011.

"Mycket inspirerande. Det enda jag saknade var att jag hade velat haft tid för ännu mer utbildning!"

Läs mer »

BNI Pronova

Världens största affärsnätverk

BNI Pronova tillhör världens största affärsnätverk Business network international (BNI) och finns i Norrköping. Det är 26 medlemsföretag som bildar nätverket som är ett av Östergötlands mest framgångsrika BNI team.

"Det var en jättebra kurs som påminde mig att tänka mer kundfokuserat." /kursdeltagare

Läs mer »

KiN

Kunskapsföretag i Norrköping

KiN ­är en förening för kunskapsföretag i Norrköpingsregionen. Föreningen har ett 50 tal medlemsföretag knutna till verksamheten. Communicavi anlitades som inspirationsföreläsare.

"Jesper var mycket inspirerande att lyssna på."

Läs mer »

Nynas

Utbildning i att vara serviceminded

Nynas är ett internationellt oljebolag med 850 anställda som utvecklar produkter och teknik inom oljeindustrin för att möta morgondagens behov.

Läs mer »
Bild på östsvenska handelskammarens logotype

Östsvenska handelskammaren

Inspirationsföreläsning: ”Att se dina klagomål som en gåva”

Under en eftermiddag höll Communicavi en inspirationsföreläsning om klagomålshatering och kundfokus för affärsnätverket NEXT-morgondagens ledare, som ingår i Östsvenska handelskammaren.

Positiv och engagerad föreläsare som är tydlig och lätt att lyssna på.

Läs mer »

Tjörns kommun

Utbildning i service, kundbemötande & kommunikation för IT avdelningen på Tjörns kommun

"Jag har fått verktyg så att jag lättare kan förstå kunden och nå fram till en lösning mer effektivt"

Läs mer »

ComUnit

Kommunikation, service och kundbemötande på ComUnit i Norrköping

"Jag har fått med mig jättemycket. Bra tips och idéer, tänker mycket idag på det vi lärt oss och hur jag kan använda kompetensen"

Läs mer »

Parsgruppen i Linköping

Varumärkesutbildning och stärkt kundbemötande på Parsgruppen i Linköping

"Kursen var rolig, lättsam och jag fick tid att reflektera över områden som är viktiga"

Läs mer »

Norrköpings kommun

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret arbetar på uppdrag av tekniska nämnden. Kontoret ansvarar för stadsmiljö och naturvård, vägar och trafik, kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts och kommunens avfallshantering. Communicavi genomförde serviceutbildningar i flera steg samt individuell coachning.

Berikande utbildning med många  roliga praktiska övningar. Gav mig förståelse i bl.a. klagomålshanteringen.

Läs mer »

Linköpings kommun

Utbildning för personalen på medborgarkontoret i Linköping. Deltagarna fick under 2 dagar träna på den interna kommunikationen, lära sig identifiera sin kund och stärka sitt kundbemötande.

Precis vad vi behöver, man får omvärdera sitt arbetssätt och kundbemötande

Läs mer »

E.ON

Utbildningar i kundorientering på E.ON Elnät & utbildningar på E.ON Kundsupport

E.ON är världens största privata energibolag med över 80 000 anställda, varav ca 6 000 i Sverige. Communicavi genomförde utbildningar för E.ON:s personal med inriktning på varumärke, kommunikation och bemötande.

Borde vara obligatoriskt för alla med kundkontakt. / kursdeltagare

Läs mer »