Samhall

Under en dag tränade vi personalen på lönecenter i att identifiera sina kunder, utveckla kundkommunikationen och träna sitt bemötande. Det var högt i tak, många skratt och en hel del bra diskussioner!

Läs mer »

Företagsuniversitetet

Jespers föreläsning heter ”Bra service på riktigt” där han på ett inspirerande sätt berättar om hur vardagliga situationer från verkliga livet kan påverka väldigt mycket i hur vi ser på företag och organisationer. Föreläsningen fick mycket höga betyg.

Läs mer »

Kumla kommun

Kommunikationsutbildning för servicecenter. Vi utbildade vintern 2012 den blivande personalstyrkan i det kommande servicecentret i Kumla kommun. Utbildningen var på en heldag och innehöll bl.a: kommunikationsutbildning , Attityd och engagemang i samtalen, Förstå kunden och Hantera missnöjda kunder och klagomål.

Läs mer »

Trygghetsrådet

Vi har genomför 2012 och 2013 ett antal utbildningar förr TRR i Östergötland. Inom ämnet, säljteknik, presentationsteknik, kroppsspråk, mingelteknik och individuell säljcoachning. Deltagarna har varit personer anslutna till TRR, både tjänstemän och blivande företagare, entreprenörer.

Läs mer »

Affärs/plushögskolan

Vi ansvarar för avsnittet försäljning under höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Kursen är Teknisk säljare och en klass om 28 elever med 26 år som medelålder.
Vi lär ut grundkunskaperna i försäljning, kommunikationsteknik och varumärke.
Utbildningen är praktiskt lagd snarare än teoretisk där vi varvar workshops med diskussioner och rollspel.
Målet är att göra eleverna yrkesförberedda.

Läs mer »

Vionord Omsorg och Service AB

Communicavi fick förtroendet från Vionord att stärka företagets samtliga anställda i den externa kommunikationen med kunderna, varumärkes- och företagskulturen, det interna kundbemötandet och teamkänslan i gruppen.

Läs mer »

Upplands-Bro Kommun

Communicavi hade föredrag om kundbemötande för ca 200 anställda i kommunen under januari 2012.
I mars utbildades det nystartade kundcentrat i kommunikation, kundbemötande och service. En utbildning med inriktning på teambuilding och att tillsammans ta fram arbetssätt för det kommande arbetet.

Läs mer »

Norrköping City

Norrköping city använder under våren 2012 Communicavi till hjälp för att erbjuda personalen i city utbildning i service, kundbemötande och kommunikation.

Läs mer »

Handelsbanken

Communicavi genomförde en utbildningsdag i ”Att hantera klagomål, invändningar och besvärliga situationer” i ett samarbete med Rundgrens utbildning. Deltagare var bl.a. medarbetare från Handelsbanken.

Läs mer »

Bixia

Communicavi genomförde en utbildningsdag i ”Att hantera klagomål, invändningar och besvärliga situationer” i ett samarbete med Rundgrens utbildning. Deltagare var bl.a. medarbetare från energiföretaget Bixia.

Läs mer »

Juristpartner

Communicavi genomförde seminarie i kundbemötande och kommunikation för de anställda på Juristpartner i Sverige i december 2011. Målet var att väcka tankar och inspiration i ämnet kundbemötande och kommunikation.

Läs mer »

L&T

Communicavi fick i uppdrag att inspirera försäljningsavdelningen på L&T i deras vision att bli starkare på den svenska marknaden inom städ och servicetjänster till både företag och privatpersoner.

Läs mer »

Lundbergs

Lundbergs förvaltar fastigheter i Norrköping city anlitar under 2012 Communicavi till hjälp för att ge personalen i Norrköping City utbildning i service, kundbemötande och kommunikation. Där den röda tråden är det gemensamma varumärket City – att leva i det tillsammans.

Att ge kunden ett WOW-bemötande.

Läs mer »

PEMA Arbetskraft

Communicavi föreläste för anställda på PEMA arbetskraft, under personaldagen 2011. Ämnet var ambassadörskap och varumärke.

Arbetet skedde i workshop miljö med frågeställningar och diskussioner i hela gruppen.

Läs mer »
Norrköping Science park

Norrköping Science Park (NOSP)

Norrköping Science park (NOSP) anordnar utbildningar för näringslivet i Norrköping där man erbjuder nystartade företag och blivande entreprenörer att utbilda sig för att lyckas i näringslivet.

Communicavi fick uppdraget att genomföra utbildning i entreprenörskap och sälj för blivande företagare NOSP:s program Start-Up. Utbildningen varade under olika steg, del på våren 2011 och för nästa grupp under hösten/vintern 2011.

Läs mer »

BNI Pronova

BNI Pronova tillhör världens största affärsnätverk Business network international (BNI) och finns i Norrköping. Det är 26 medlemsföretag som bildar nätverket som är ett av Östergötlands mest framgångsrika BNI team.

Läs mer »

KiN

KiN ­är en förening för kunskapsföretag i Norrköpingsregionen. Föreningen har ett 50 tal medlemsföretag knutna till verksamheten. Communicavi anlitades som inspirationsföreläsare.

Läs mer »

Nynas

Nynas är ett internationellt oljebolag med 850 anställda som utvecklar produkter och teknik inom oljeindustrin för att möta morgondagens behov.

Läs mer »
Bild på östsvenska handelskammarens logotype

Östsvenska handelskammaren

Under en eftermiddag höll Communicavi en inspirationsföreläsning om klagomålshatering och kundfokus för affärsnätverket NEXT-morgondagens ledare, som ingår i Östsvenska handelskammaren.

Läs mer »

Norrköpings kommun

Tekniska kontoret arbetar på uppdrag av tekniska nämnden. Kontoret ansvarar för stadsmiljö och naturvård, vägar och trafik, kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts och kommunens avfallshantering. Communicavi genomförde serviceutbildningar i flera steg samt individuell coachning.

Läs mer »

Linköpings kommun

Utbildning för personalen på medborgarkontoret i Linköping. Deltagarna fick under 2 dagar träna på den interna kommunikationen, lära sig identifiera sin kund och stärka sitt kundbemötande.

Läs mer »

E.ON

E.ON är världens största privata energibolag med över 80 000 anställda, varav ca 6 000 i Sverige. Communicavi genomförde utbildningar för E.ON:s personal med inriktning på varumärke, kommunikation och bemötande.

Läs mer »