Coachning i kundsamtal

Medlyssning/medsittning brukar användas som komplement till en genomgången utbildning av Communicavi och det är ett uppskattat och effektivt sätt att få coachning.

Detta är ett mycket effektivt sätt att på ett naturligt sätt omsätta kunskaperna från genomförda utbildningstillfällen till sitt vardagliga arbete. Medarbetaren arbetar under coachning som vanligt, live med sina kundsamtal/möten och får efter samtalen direkt feedback.

Under samtalet lyssnar vi bl.a. efterheadset

  • Den totala samtalsstrukturen
  • Välkomstfrasen och inledning
  • Attityd och engagemang
  • Frågor och behovsanalys
  • Språkbruket
  • Samtalsstyrning
  • Lösning och Avslut
  • Ev. klagomålshantering
  • Nöjdhet hos kunden – feedback?

Efter avslutad medlyssning/medsittning får medarbetaren en sammanfattande feedback och får dessutom fylla i en rapport från medlyssningen där han/hon får göra en kort självskattning.

Dokumentationen och intrycken från medlyssningen sparas och överlämnas till ansvarig chef för fortsatt arbete med coachning och medlyssning internt på företaget.

Målet med en bra coachning från Communicavi är att påbörja en fungerande, enkel metod för personalutveckling och möjlighet till ett mer operativt ledarskap som innehåller coachning i kundsamtal.