Om coachning

Detta arbetsredskap är särskilt effektivt i organisationer där medarbetarna många gånger har en kundnära funktion som ex. kundservice, försäljning, växel, reception etc.

Målet med en bra coachning från Communicavi är att påbörja en fungerande, enkel metod för personalutveckling och möjlighet till ett mer operativt ledarskap som innehåller coachning i kundsamtal. Därför förs täta avstämningar med ansvarig chef för att slutligen kunna överlämna påbörjat coachningsunderlag.

Communicavi har stor erfarenhet av coaching i kommunikation och kan hjälpa er med utveckling i personalens kundbemötande och kommunikationskompetens. Detta för att på bästa sätt gynna varumärket och bolagets image och på så sätt få nöjdare kunder och mer motiverade medarbetare.