2011-09-02   •   Händelser i Communicavi
  • (0)

Ett kundvänligare Sverige är här!

Ett kundvänligare Sverige

Communicavi lanserar nu ”Ett kundvänligare Sverige” som är en kvalitetsstämpel lika mycket som det är ett begrepp och ett forum för kunder att lämna feedback från olika kund- och serviceupplevelser.

Som kund kan du gå in på ”Ett kundvänligare Sverige” på facebook och där skriva om en kundupplevelse du haft i loggen. Vill du vara anonym kan du maila till: kundisverige@gmail.com så publiceras din berättelse anonymt.

Det är absolut kostnadsfritt för dig som kund, tvärtom kan man belönas för en bra berättelse!

Genom många kunders röster kan vi påverka klimatet och bemötandet mellan kunder och företagen/organisationer.

Så håll ögonen öppna efter tävlingar där du som kund kan vinna fina priser för en väl dokumenterad kundupplevelse!

”Ett kundvänligare Sverige” tar emot kundens feedback, både positiv och negativ, analyserar och sammanställer den för att sedan vända sig till företaget/organisationen/kommunen och berätta om vad kunderna tycker och utifrån det föreslå åtgärder för att möta förväntningarna.

Företaget får då möjligheten att certifiera sig och sina anställda i ”Ett kundvänligare Sverige”.

Ett certifierat företag har en kravlista att leva upp till för att få bära certifikatet, bl a:

  • Servicenivå och kvalitet (mätbara)
  • Klagomålshantering
  • Tillgänglighet
  • Kö/väntetider
  • Öppenhet
  • Mångfald

Precis som alla seriösa certifieringar följs åtgärderna upp med kontroller hos det certifierade företaget. Kundbemötandet utvärderas årligen och företagets statistik i både Nöjd kund Index och Svenskt kvalitetsindex analyseras.

Loggan och illustrationsmyllret till ”Ett kundvänligare Sverige” har tagits fram av den duktiga reklambyrån Byråkreativ.

Så om du ser loggan till ”Ett kundvänligare Sverige” när du besöker ett företag så kan du förvänta dig mer som kund!

Håll utkik i höst och skriv dina bästa och sämsta kundupplevelser på ”Ett kundvänligare Sverige” på facebook.

Ju fler vi är som tycker, desto större möjlighet att påverka!

Välkommen till Ett kundvänligare Sverige

kommunikationsvägar

(Illustrationsmyller)