• (0)

Så blir du kundvänlig

Tidningen Elinstallatören är en branschtidning som går ut till alla elfirmor i Sverige. Elbranschen är en bransch med utmaningar i att hantera tekniskt kunnande med kundens efterfrågan och ofta okunskap. Där blir kundvänlighet avgörande för att få ett förtroende och en kund som rekommenderar vidare.

Elinstallatören besökte oss och gjorde en intervju i hur vi hjälper företag med Så blir du kundvänlig. En elektriker, likväl som alla som arbetar fysiskt nära kunden, har fantastiska möjligheter att påverka kunden, eftersom de ofta träffar och är på plats hos kunden. Genom att då aktivera medarbetaren, genom t.ex. att de ber om feedback, via en ipad där kunden får svara på frågor så får företaget en realtidsmätning av kundnöjdheten. Då blir det lättare att agera kundfokuserat.

Läs gärna artikeln: http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/november/sa-blir-du-mer-kundvanlig

”Så blir du kundvänlig” kan sättas ihop till en utbildning för personalen och sedan kvalitetssäkras med certifieringen Ett kundvänligare Sverige. Certifieringen gör att engagemanget blir hållbart under året och vi hjälper till att mäta kundens nöjdhet.

Vill du veta mer så kontakta oss gärna!

Väldigt vänliga hälsningar
Jesper Low
011-100907