Jesper Low

Utbildningskonsult/VD

Med 8 år i energibranschen på E.ON, med roller som kundrådgivare, operativt användarstöd samt 2005-2010 rollen som Nationell utbildare på E.ON har Jesper arbetat med planering, genomförande och utvärderat olika typer av projekt och utbildningsinsatser riktat till befintlig och nyanställd personal. Åren 2008-2010 var Jesper intern konsult på E.ON där olika utbildningsprojekt drevs på E.ON bolag runt om i Sverige.

Under de 15 senaste åren har Jesper genomfört ett 30 tal olika diplomerade utbildningar inom bl.a. presentationsteknik, retorik, projektledning (Wenell), konsten att övertyga, professionell kundservice, varumärke och värdegrunder mm. Utbildningarna har anordnats av privata utbildningsföretag och högskolor runt om i landet.

Jesper har arbetat med människor och deras kundmöten i hela kedjan inom företag; produktion – distribution – försäljning – servicetjänster. Jesper menar att utbildning och coaching i kundbemötande bör alltid vara aktuellt för samtliga medarbetare i kedjan för att varumärket ska stärkas. Jesper har arbetat med personal som sitter med i direkt kontakt med kunden. Men dessutom med personal som i sin arbetsbeskrivning kanske inte högst upp har kundbemötande och service. Dessa finns bl.a. på kärnkraftverk, värmeverk, jobbar med underhåll, reparerar trasiga elledningar etc. kundbemötande i en serviceverksamhet.

Utbildning och coachning i kundbemötande bör ständigt vara aktuellt – för samtliga.

Målet: Att hjälpa företag att få en seriös kundsyn genom olika utbildningsinsatser och coaching av medarbetarna och på så sätt stärka deras varumärke och förtroendet från kunderna. Målet med Communicavi är att bygga upp företaget till en stabil samarbetspartner när man anlitar en partner för utbildning till sin verksamhet. Att arbeta med Communicavi ger alltid ett mervärde!

På fritiden uppskattar Jesper att umgås med familjen, vänner, resa och upptäcka världen, god mat och gott vin, följa (nästan all) idrott.

Vill du följa Jespers reflektioner om service och kundupplevelser som Communicavi är med om, följ då bloggen här på sidan.