Kundfokus

 

Allt som görs i Communicavi är fokuserat på kunden och hennes behov

Communicavi erbjuder skräddarsydda utbildningar för kunden och den aktuella verksamheten, för att alltid kunna utgå från kundens verklighet och unika förutsättningar. Det är viktigt att man som deltagare på kursen alltid kan relatera till exempel, övningar och diskussioner för att få förståelse för budskapet.

Kundfokus handlar även om lyhördhet. Därför tycker Communicavi att det i samtal med kunden är viktigt att ställa sig frågan:

Lyssnar jag för att svara – eller lyssnar jag för att förstå?