Om Communicavi

Med stort engagemang och kvalitativa utbildningar, hjälper Communicavi företag att förbättra sina kundrelationer och motivera sina anställda till att stärka deras varumärke. Communicavi har sin styrka i att rikta sig till alla på ett företag som har någon form av kundkontakt och kunna hitta förbättringsmöjligheter i den kontakten.

Från den 4:e storstadsregionen i Sverige, kommer utbildningsföretaget Communicavi. Det är ett engagerat företag med flera års erfarenhet inom kundsupport och av att bygga framgångsrika verksamheter med ett enat tänk och ett starkt varumärke där man åtnjuter kundernas förtroende. Affärsidén är enkel: Hjälper dig göra din kund nöjdare.

Affärsidén är enkel: Hjälper dig göra din kund nöjdare

Communicavi tillhandahåller utbildningar och coachning till stora som små verksamheter, som t.ex. önskar öka NKI (nöjd kund index), SKI värde (Svenskt kvalitetsindex), NMI (nöjd medarbetarindex) eller bara förbättra relationerna med era kunder.

Namnet på företaget kommer från Latinets översättning på ”kommunikation” och har böjts till ”Communicavi” som också betyder:
Dela/ ta del av/ mottaga/ medverka/ diskutera/ göra något gemensamt

Det är precis vad utbildningarna handlar om, att på ett skickligt sätt kunna kommunicera genom att man hela tiden strävar efter ett ömsesidigt utbyte med den andra parten. Detta är speciellt viktigt i en kundrelation för att skapa ett förtroende för affären och för varumärket.

Allt som görs i Communicavi är fokuserat på kunden och dennes behov

Communicavi hjälper dig, ditt företag och dina medarbetare att få bättre kundrelationer och nöjdare kunder!

Organisationsnr: 820705-1650