Nytänkande

Att komma med goda idéer och att vara flexibel ska Communicavi förknippas med.

Inga schabloner, mallar eller facit finns som passar alla. Därför tänker alltid Communicavi nytt tillsammans med dig som kund. Givetvis används utbildningsmaterial och övningar som är beprövat framgångsrikt, men de nya idéerna som dyker upp från ditt företags anställda och ledning gör en utbildning i kundbemötande riktigt framgångsrik!

Ett nytänkande företag som Communcavi är alltid uppdaterat utifrån omvärld, marknad och kundernas behov. Inga filosofier eller arbetssätt är skrivna i sten utan förnyas varje år.

Dessutom kan du följa bloggen om service som finns här på hemsidan där vi tar upp flera exempel från samhället och från vår vardag som kund.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) är en bra, objektiv mätmetod för att utläsa kundernas förtroende i de olika branscherna.