Serviceutbildning i toppklass!

Att investera i fortbildning med hjälp av Communicavi för sin personal är en effektiv metod för en bestående förbättring och motivation för medarbetarna att fokusera på kunden och bli medveten sin egen kunddialog. Utbildningar skräddarsys alltid för att möta Ert behov och ta hänsyn till Er verksamhet, anställda men framförallt Ert kundunderlag. Detta för att ta fram en kvalitativ serviceutbildning.

Det kan exempelvis vara en hel arbetsgrupp som tillsammans genomför utbildningen och jobbar med övningar och case. Man fokuserar på sin egen och gruppens roll i företaget och i kunddialogen under utbildningen och försöker hitta sätt att förbättra kundkontakterna.

Det kan acheter cialis original ibland vara svårt att plocka bort hela arbetslag till en heldagsutbildning och då finns givetvis möjliheten att mixa grupper med personal från olika delar i företaget. Det ger även fördelen att man kan få en bättre relation till varandra (den interna kunden), mellan avdelningarna.

Flera steg –utbildningen och ämnet hålls levande även efter avslutad kurs

För att få bra resultat är det viktigt att det förbättrade kundbemötandet blir bestående. Därför rekommenderar vi att göra utbildningen i flera steg, där man succesivt bygger på kunskap och coachning. Även chefens/ledningens roll är mycket viktig för utbildningens framgång. Därför överlämnas utbildningen och kompetensen för att sedan ingå i den dagliga verksamheten. Här finns möjlighet till hjälp och stöd för ledare och chefer att fortsätta coacha med ett vinnande koncept.

Första delen i kursen brukar vara en heldag med många diskussioner och övningar för att lägga en grund för samtliga deltagare, men detta kan anpassas efter era krav och möjligheter.

Teori och praktik –Diskussioner och övningar

Utbildningen består dels av teori och diskussioner, dels av praktiska övningar. Vad som diskuteras och vilka övningar som ingår beror på vilka områden som känns mest prioriterade för er verksamhet. Alla är delaktiga. En serviceutbildning att minnas.

6-20 personer per tillfälle

Vi deltar oftast mer aktivt i mindre grupper och då det är många övningar där det passar bra att vara utbildningsgrupper på ca. 6-20 personer som i sin tur delas upp i mindre grupper, för att få igång givande diskussioner där alla kommer till tals.

Välkommen att höra av Er för en kostnadsfri offert.